Ostoja
Menu
Strona Główna
Po co nam energia ?
Zaklęta energia
Skąd bierze się prąd ?
Konwencjonalna energetyka
Efekt cieplarniany
Co możemy zrobić ?
Co to są OZE ?
Jakie mamy OZE ?
Co jeszcze możemy zrobić ?
Jak mogę oszczedzać energię ?
Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić
Oświetlenie energoszczędne
Quiz

Energia odnawialna

Co możemy zrobić?

Świat zainteresował się problemem zmian klimatu po konwencji w Kioto. W 2010 odbędzie się kolejna konwencja klimatyczna w Strasburgu. Polska, jako kraj Unii Europejskiej, uczestniczy w planach energetycznych dla Europy, które zakładają, ą e do roku 2020 będziemy pozyskiwać 20% naszej energii ze źróde? alternatywnych (zwłaszcza odnawialnych). Obecnie ten po ziom kształtuje się na poziomie 4%. Dla przykładu, nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy, już teraz pozyskują z OZE aż 19% swojej energii, więc już teraz są przygotowani do roku 2020. Wewnętrzna polityka energetyczna naszego kraju, zakłada osiągnięcie do 2020 roku poziomu 15%. Żeby to było możliwe, musimy instalować odpowiednie urządzenia nie tylko w nowych obiektach, ale także w budynkach już istniejących. Takie rozwiązania to nie tylko ratunek dla środowiska, to także spora oszczędność.