Ostoja
Menu
Strona Główna
Po co nam energia ?
Zaklęta energia
Skąd bierze się prąd ?
Konwencjonalna energetyka
Efekt cieplarniany
Co możemy zrobić ?
Co to są OZE ?
Jakie mamy OZE ?
Co jeszcze możemy zrobić ?
Jak mogę oszczedzać energię ?
Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić
Oświetlenie energoszczędne
Quiz

Energia odnawialna

Co to są OZE?

W Polsce najczęściej wykorzystywaną energią ze źródła odnawialnego jest energia wód. Do produkcji prądu możemy wykorzystywać energię fal lub pływów mórz. Jednak to energia przepływu wody rzecznej od lat jest wykorzystywana w młynach wodnych. Działające na podobnej zasadzie turbiny elektrowni wodnej mogą produkować znaczne ilości prądu. Wymaga to zwykle wybudowania tamy i spiętrzenia wody, co nie pozostaje bez wpływu na tereny przyległe (zmiany poziomu wód, także gruntowych) i możliwość migracji zwierząt wodnych. Nowoczesne systemy przepompowni i przepustów praktycznie niwelują te niedogodności, więc nowoczesne elektrownie wodna można uznać za bardzo czyste technologie. Najlepiej rozwinięta energetyka wodna jest w Norwegii, gdzie aż 98% energii pozyskiwane jest w ten sposób. Niestety, Polska należy do europejskich krajów relatywnie najuboższych w wodę, więc rozwój energetyki wodnej nie będzie u nas dynamiczny. Energia geotermalna może być wykorzystywana do pozyskiwania ciepła. Ciepłe wody podziemne mogą ogrzewać naszą wodę użytkową, która płynie bezpośrednio do naszych kaloryferów i kranów. Niestety, nie w każdym miejscu spotykamy się ze złożami wód geotermalnych, zaś urządzenia do ich wykorzystania są bardzo kosztowne. Mimo to, pozyskiwanie energii geotermalnej to jedna z najczystszych technologii i tam, gdzie możemy ją wykorzystać (jak np. w Pyrzycach), daje nam przyjazne dla środowiska i użyteczne, ciepło. Energia słoneczna pozwala nam produkować zarówno prąd (-baterie słoneczne-, czyli tzw. fotoogniwa), jak i ciepło (kolektory słoneczne). Pozyskanie zarówno ciepłej wody użytkowej, jak i ciepła grzewczego z kolektorów słonecznych jest nieskomplikowane i stosunkowo niedrogie, a może nas zaopatrzyć w ciepło przez całe cieplejsze pół roku. Fotoogniwa pozwalają nam dodatkowo wywarzać energię elektryczną. Wykorzystanie energii słonecznej nie jest obciążone żadnymi niedogodnościami środowiskowymi i ma przed sobą wielką przyszłość, nie tylko w ciepłym klimacie, ale i w Polsce, gdzie klimat pozwala na wykorzystanie baterii słonecznych praktycznie przez cały rok. Stosunkowo proste jest także wykorzystanie energii wiatru do produkcji prądu. Choć miejsce na farmę wiatrową, skupiającą liczne turbiny wiatrowe, wytwarzające prąd, musi być starannie dobrane, to pozyskana ilość prądu jest zwykle imponująca. Turbiny muszą stać na terenach odległych od zabudowań, w miejscach, gdzie nie będą przeszkadzać w migracji ptaków i nie będą wpływać na krajobraz. Energetyka wiatrowa rokuje jednak wielkie nadzieje, gdyż jest stosunkowo wydajna, ponadto mamy w kraju doskonałe warunki do jej rozwoju, zwłaszcza w pasie Pomorza, gdzie wiatry wieją zwykle dość silnie przez większą część roku. Biomasa to zbiorczy termin na paliwa stałe (drewno, zrębki, pelety, siano itp.), ciekłe (biopaliwa, oleje, biokomponenty), oraz gazowe (biogaz z ferm i składowisk odpadów). Spalanie biomasy wiąże się z emisją pewnej ilości dwutlenku węgla, ale jest ona zawsze równa tylko ilości pobranej przez roślinę w trakcie życia, więc bilans obiegu węgla pozostaje bez zmian. Dodatkową zaletą biomasy jest ogromny potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa oraz to, że wiele paliw biomasowych jest w istocie produktem ubocznym lub odpadem, który byłby bezużyteczny, a możemy je bardzo pożytecznie wykorzystać. Któż z nas, siedząc przy kominku, myśli o odnawialnej energii z biomasy? Przecież drewno opałowe to także biomasa!